Voor het juist plaatsen van alle badges en insignes:

Huishoudelijk reglement 2016_def_57-61

(Uit het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland)